I korthet

TopDec har ett verktyg för att analysera individer för att förutse beteende. Verktyget kan användas inom all form av Talent Management. Från rekrytering till coaching och vid större förändringsarbeten.

Vekrtyget är snabbt och effektivt och till för alla och helt utan bias vad gäller ålder, kön, religion, sexualitet, kultur och etnisk tillhörighet. TopDec är den enda metoden där du själv skapar all input. TopDec handlar bara om dig och du jämförs inte med andra.
Följ din utveckling genom att göra flera TopDec. Motivera dig själv genom att göra Topdec regelbundet.

TopDec kan användas direkt eller licensieras in som motor i andra lösningar. Vi driver partnerskap med rekryterings och konsultorganisationer samt mer specifika lösningar där TopDec integreras i andra lösningar inom personlig utveckling.

TopDec är etablerade i Sverige, Spanien och Malaysia. Läs mer om TopDec >

80-talet


GRUNDAT

1-10


ANSTÄLLDA

1000-TALS


ANVÄNDARE

0-10 MSEK


2015/2016