I korthet

Qbright tar fram strategier och driver projekt tillsammans med sina kunder. Digital transformering och riktig digital strategi gör de också riktigt bra. Qbright hjälper också till med att ta fram en effektiv styrmodell för att skapa de bästa förutsättningarna för framtagna strategier och planer. Ibland hjälper Qbright sina kunder att identifiera roller och rätt person för att driva de planer de tar fram.

Processen är densamma: Initial analys och rekommendation. Framtagning av en roadmap. Efter det deltagande i exekveringen av roadmapen som dedikerad eller stöttande resurs. Läs mer om Qbright >

2015


GRUNDAT

1-10


ANSTÄLLDA

1-10


KUNDER

0-10 MSEK


2015/2016